Vaccineren voor een prikkie?

Je ziet het steeds vaker voorbij komen : gestunt met vaccinaties voor uw huisdier. Wij, als Dierenartsenpraktijk Riessen, maken ons zorgen over deze ontwikkeling. Vaccineren is tenslotte meer dan alleen het toedienen van een standaard vaccinatie. Daarom is bij ons vaccineren veel meer dan een prikkie!

 

Preventieve gezondheidszorg

Vaccineren is een onderdeel van de preventieve gezondheidszorg van uw huisdier. Belangrijk hierbij is de regelmatige controle van uw dier en vastlegging van de gegevens in een patiëntendossier. Op elk moment dat uw huisdier komt zowel voor preventieve als curatieve  zorg, is het belangrijk de hele (ziekte )geschiedenis van uw dier in ogenschouw te nemen en dan samen met u de balans op te maken.

 

Kwaliteit vraagt aandacht

Even snel vaccineren past niet bij onze werkwijze. In de meeste gevallen kennen de medewerkers van Dierenartsenpraktijk Riessen u en uw huisdier. Tijdens een vaccinatie consult worden een aantal vragen gesteld die ons een indruk geven van de gezondheid van uw dier. Daarnaast wordt het dier onderzocht en worden de bevindingen met u besproken. De vaccinatie is dus maatwerk, aangepast aan de behoefte van u en uw dier. Bovendien worden de nieuwste inzichten en materialen toegepast.

 

Nazorg

Een belangrijk onderdeel van vaccineren  is de nazorg: Wat als uw huisdier niet goed reageert op de vaccinatie? Het komt gelukkig zelden voor, maar een enkele keer zien eigenaren  ( kort na ) de vaccinatie  problemen : het dier kan als gevolg van de vaccinatie een anafylactische shock krijgen. Dit is een acute, ernstige allergische reactie op een lichaamsvreemde stof; in dit geval het vaccin. Dat hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn, mits er een dierenarts aanwezig is die met de juiste middelen kan ingrijpen. Wij van Dierenartsenpraktijk Riessen garanderen u 24 uur en 7 dagen in de week de bereikbaarheid van een dierenarts, in verreweg de meeste gevallen uw eigen dierenarts.

 

De beste zorg is onze prioriteit!

Daarin  doen wij geen concessies. U begrijpt dat dit niet in 5 minuten kan. Dit betekent dat,  als wij onze kwaliteit willen vasthouden, wij niet kunnen stunten met prijzen voor vaccinaties.

 

Als de gezondheid van uw huisdier ook voor u voorop staat, bent u van harte welkom in onze praktijk.