Is Bravecto veilig voor honden?

Dit is een vraag die iedere hondenbezitter zich de afgelopen week gesteld zal hebben. De berichten in de media gaven hier alle aanleiding toe. Meerdere honden zijn gestorven en al deze honden hadden gemeen dat ze Bravecto kregen toegediend. Dan is de link gauw gelegd…….

Wij van dierenartsenpraktijk Riessen begrijpen deze zorgen. Wij hebben het afgelopen jaar duizenden Bravecto tabletten aan onze clienten verstrekt. De gedachte dat wij uw hond daarmee in levensgevaar zouden brengen is afschuwelijk. Voor ons een reden om de berichtgeving omtrent Bravecto zeer nauwgezet te volgen.

In hoeverre is bewezen dat Bravecto de oorzaak is van de problemen?

Bravecto wordt in Nederland op grote schaal ingezet voor de bestrijding van vlooien en teken. Wereldwijd zijn al meer dan 30 miljoen dieren behandeld. In Nederland zijn tot nu toe 50 meldingen geweest van bijwerkingen, wereldwijd ruim 3000. Het betreft hier alle bijwerkingen, dus ook kortdurend braken of diarree. Dit betekent dat bij hooguit 1 op de 10.000 dieren bijwerkingen zijn gemeld. Van deze bijwerkingen is overigens niet bewezen dat ze toe te schrijven zijn aan Bravecto: bij de behandeling van dergelijke grote aantallen dieren is de kans dat een dier -toevallig- om een andere reden ziek wordt reëel.

Wat weten we dan wél?

Bravecto is getest op een groep van 32 honden. Deze honden kregen Bravecto toegediend met een interval van 2 maanden (in plaats van de voorgeschreven 3 maanden) en in een 5-voudige dosering. Dit werd gedurende 6 maanden 3x herhaald. Daarbij werden de dieren zeer regelmatig gecontroleerd, zowel via klinisch- als via bloedonderzoek. Tijdens deze proef werden bij het bloedonderzoek geen afwijkingen aan de lever of nieren geconstateerd, ook klinisch vertoonde de dieren geen afwijkingen, op één dier na: na 3x een 5-voudige dosering vertoonde het dier voorbijgaande klachten van het maagdarmkanaal: braken, diarree en winderigheid.

Wat moet ik nu doen?

Enkele overwegingen:

  • Tot nu toe zijn er geen bewijzen dat Bravecto de (doods)oorzaak is van de ziektegevallen zoals die in de media zijn gepresenteerd.
  • Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Bravecto veilig is bij de onderzochte groep honden.
  • Toepassing op zeer grote schaal heeft geleidt tot een relatief beperkt aantal meldingen van bijwerkingen.

Er zijn (nog) geen bewijzen dat Bravecto onveilig is. Onze ervaringen –en die van alle dierenartsen in Nederland- wijzen er op dat Bravecto wél veilig is.

Wij van dierenartsenpraktijk Riessen hebben dan ook besloten Bravecto te blijven aanbieden, ook zien wij geen reden om onze eigen dieren hier niet meer mee te behandelen.

Dit laatste is echter een individuele afweging. Wanneer u zich onzeker voelt over Bravecto of wanneer u bijwerkingen vermoedt, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Overigens zijn er uitstekende alternatieven waarover wij u graag informeren.